Make your own free website on Tripod.com

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RAVNE
Koroška cesta 13, 2390 Ravne na Koroškem
tel. (02) 821 53 36, fax (02) 821 53 37

_____________________
Informacije o društvu
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 120 let
 Zadnjih 20 let
 Vodstvo danes
 Vozni park
_____________________
Dogodki
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 Tekmovalnja
 Maldina
 Foto album
_____________________
Nekaj iz zgodovine
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 Vodilni gasilci
 Večji požari
 Pomembne letnice
 Zanimivosti
_____________________
Spletni naslovi
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 Povezave
_____________________
Elektronska pošta
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 pgd-ravne@siol.net

_____________________
Zadnje spremembe:
09. marec 2005

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


POMEMBNE LETNICE

Nekaj iz zgodovine gasilstva...

1518 Anton Plattner, zlatar iz Augsburga, izumi prvo brizgalno
1602 von Aschhausen skonstruira posebno dobro brizgalno; kupi jo mesto Nürnberg; od tedaj je brizgalna glavno gasilsko orodje
1843 začne se širiti prostovoljno gasilstvo; pobudo zanj da gasilska ormacija v Durlachu, nekakšna obvezna gasilska milica
1851 prvo gasilsko društvo v Avstriji
1853 prvo poklicno gasilsko društvo v Gradcu
1870 prva društva na slovenskih tleh, v Ljubljani, na Ptuju in v Mariboru
1872 - prvo društvo v Slovenj Gradcu
- v Gradcu izdajo gubernialno uredbo, veljavno tudi za Koroško, in požarni red
  za podeželje; komorni uradi vseh trgov in mest morajo na komunalne stroške
  kupiti manjkajoče gasilsko orodje; ob tem tudi thr Guštanj ni ostal indifirenten
1875 prva društva v Dravogradu in Radljah

 

1890-1.jpg (107267 bytes)
Ena prvih skupnih fotografij
guštanjskih gasilcev iz leta 1890

 

Iz zgodovine Ravenskega društva

1878 12. oktobra v gostilni Kleinlercher (Cvitanič) ustanovni občni zbor prostovoljnega društva v Guštanju; guštanjska občina premore le dve majhni prenosni brizgalni; velik požar, v katerem Guštanj s fužinami vred skoraj do polovice pogori
1879 7. aprila potrdijo v Celovcu status društva
1880 gasilci si postavijo svoj dom 5 x 5 m (na nekdanjem sejmišču) ter kupijo prve bluze in kape
1883 naročijo se na gasilski časopis
1884 prvo skupno fotografiranje
1885 - kupijo prvo brizgalno, šleme in svečane obleke
- lastnik posestva Javornik podari društvu moštveni voz
1887 naročijo prvo štampiljko
1888 izdelajo grb Sv. Florjana za gasilski stolp
1895 gasilski dom podaljšajo za 10 m
1896 organizirajo požarno ekipo v tovarni
1901 blagoslovitev prve zastave
1902 ustanovijo godbo na pihala; šteje 21 mož, ustanovitelj je Alojz Kostwein; prvič nastopijo 1. septembra 1902
1916 - zaradi vojne  in pomankanja članov godbo razpustijo
- avstrijska vlada pozove društva, naj prodajo vsa orodja iz bakra in medenine
1917 preneha vsako organizirano gasilsko delo
1920 - ustanovljena gasilska župa velikovška (v njej društva Dravograda, Črne,
  Guštanja, Mežice in Prevalj)
- ustanovljena župa za Mežiško dolino
1921 društvo se včlani v Jugoslovansko gasilsko zvezo v Ljubljani
1923 osrednje društvo kovinarjev ustanovi skupaj z obratnimi zaupniki jeklarniško godbo (ustanovitelj je Luka Juh)
1928 ustanovitev sanitetno-reševalnega oddelka
1929 - prizidek h gasilskemu domu
- Rudolf Plenar podari društvu avtomobil De DION POUTON
1933 prvo predavanje o zaščiti pred strupenimi plini
1938 - guštanska tovarna organizira gasilski vod, ki je podrejen gasilski četi Guštanj
  (šteje 36 članov; predsednik   in poveljnik je Engelbert Gostenčnik)
- razpuščen kulturno-prosvetniodsek
1939 - v Guštanju nočna vaja v obrambi pred napadi iz zraka, združena z vajo za
  zatemnitev
- društvo kupi ves material za gradnjo novega doma ter poskrbi za načrte in
  lokacijo; 2 svetovna vojna jim načrte prekriža, gradbeni material zapleni
  okupator
1945 24. junija je prva gasilska seja po vojni
1946 prvi občni zbor jeklarniških gasilcev (za načelnika izvoljen Anton Vušnik, za poveljnika Albert Plazovnik)
1948 LRS sprejme zakon o prostovoljnih gasilskih društvih; julija se ravensko društvo preimenuje v Prostovoljno gasilsko društvo Guštanj
1950 - ustanovili so pevski zbor, vendar se zaradi načelnega stališča GZ LRS ni
  mogel razvijati
- ustanovijo prvo desetino pionirjev
1951 - okrajna gasilska zveza Slovenj Gradec sporoči, da se morajo vse gasilske
  enote združiti v eno društvo; tovarniška četa naj se pridruži prostovoljni četi
  Guštanj
- novembra ustanovijo v železarni prostovoljno gasilsko društvo
- ustanovijo pevski odsek
1954 zamre delo pevcev
1955 Na Ravnah izvolili iniciativni odbor občinske gasilske zveze, okrajno zvezo v Slovenj Gradcu so ukinili, novo imenovali v Mariboru
1961 17. septembra odprejo nov gasilski dom
1968 društvo prevzame nov gasilski avtomobil
1969 Gasilska zveza Slovenije imenuje koroško operativno območje, ki se odcepi od mariborskega; sedež cone je na Ravnah, komandant pa je Vlado Vališer
1973 uvedejo dežurno službo za reševanje in odstranjevanje poškodovanih vozil s cestišč
1978 proslava 100-letnice

 

Klikni za veliko sliko (81 kb)

Klikni za veliko sliko (86 Kb) 

Gasilska vaja na trgu v Guštanju leta 1901

Gasilci pred domom leta 1939

Klikni za veliko sliko (81 Kb)

Ravenski gasilski dom v podobi,
kakršno je imel od leta 1961 do 1983

 

  ____________________________________________
Copyright © 1998-2005 P.G.D. Ravne na Koroškem
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯