Make your own free website on Tripod.com

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RAVNE
Koroška cesta 13, 2390 Ravne na Koroškem
tel. (02) 821 53 36, fax (02) 821 53 37

_____________________
Informacije o društvu
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 120 let
 Zadnjih 20 let
 Vodstvo danes
 Vozni park
_____________________
Dogodki
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 Tekmovalnja
 Maldina
 Foto album
_____________________
Nekaj iz zgodovine
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 Vodilni gasilci
 Večji požari
 Pomembne letnice
 Zanimivosti
_____________________
Spletni naslovi
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 Povezave
_____________________
Elektronska pošta
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 pgd-ravne@siol.net

_____________________
Zadnje spremembe:
09. marec 2005

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


 

"V Guštanju je bilo še do leta 1925 običaj, da je moral vsak novo sprejeti gasilec seči v roko predsedniku ter s pogledom v oči slovesno obljubiti, da bo zvesto in po vseh svojih močeh izpeljeval naložene naloge." 

"Na skupščini leta 1897 so predlagali, da bi kupili novo gasilsko zastavo. Böhmova in Rogatscheva žena sta se obvezali, da bodo to zastavo priskrbele in darovale guštanjske gospe. Blagoslavitev zastave je bila povezana z vrtno veselico."

"Omenjajo tudi gasilski pozdrav (okoli leta 1920), ki se glasi takole: Sovraštva ne gojimo, poznamo le pomoč, pomagat prihitimo, naj je dan - temna noč."

"Zapisnike so pisali sproti (z roko v gotici), bili pa so, kolikor dlje je trajala seja, vedno slabše čitljivi. Morda je bila temu kriva slaba luč, morda pa tudi preveč zaužitega alkohola."

"Priskrbeli so tudi nove članske knjižice ter nov vežbovnik. Prej so bila povelja bol ali manj nemška oziroma so jih gasilci po svoje v nemščino prevajali. Nekako od tedaj (okoli leta 1920) še izvira tedanje povelje "riti proti lipi". V bližini gasilskega doma je stala namreč velika lipa, pa so si ustrezno povelje po svoje prikrojili."
"Leta 1930,... Na občnem zboru so dolgoletnemu in vestnemu tajniku Josipu Dolinšeku izrekli zahvalo za njegovo delo. Pridno in natančno je opravljal tajniške posle društva vsa leta. Kot občinski tajnik tolstovrške občine je za kopije dopisov uporabljal stare občinske akte ter tako pripomogel, da so še danes ohranjeni v občinskem arhivu. Zahvalili pa so se tudi Josipu Sikori, ki je gasilski arhiv tako vestno čuval, da je še danes ohranjen."
Gasilska prisega iz leta 1933: "Jaz kot član prostovoljne gasilske čete v Guštanju prisegam pred edinim Bogom, da hočem vladajočemu kralju in domovini zvest biti, varovati narodno in državno edinost, svojo dolžnost po ustavi, državnih zakonih in gasilskih predpisih vestno vršiti, zapovedi svojih predpostavljenih slušati ter čast in ugled gasilstva po vsem ščititi v vsem delovanju kot gasilec se brigati izključno za obče dobro; tako mi Bog pomagaj !"
"Premišljevali so, kako bi prišli do denarnih sredstev. Že stara gasilska tradicija je bila prirejati veselice in tombole. Na tomboli v tem letu (1946) sta bila glavna dobitka svinja in ovca."
Da pa bi se gasilski alarmni znaki ločili od ostalih znakov, ki jih uporablja PLZ, so predpisali (1951): "Gasilski alarmni znak naj v primeru požara traja neprenehoma 3 minute, je enozvočen brez vsakega nihanja - valovanja zvoka. Uporabljati pa se sme v res nujnih primerih."
"Vedno in povsod pa se pojavi vprašanje prevoznega sredstva - gasilski avtomobil. Imajo sicer dva stara, pokvarjena avtomobila, pa kaj jim pomaga, če se v primeru potrebe ne morejo odpeljati na pogorišče. Včasih so se vozili s konji, danes v avtomobilski dobi (1958) pa bi morali z vsem svojim orodjem in z vsem izvežbanim moštvom hodit peš."
Zapisano ob 100 letnici društva: "V 100 letih se je veliko spremenilo. Vrstili so se požari in poplave, prometne nesreče, prirejene so bile posvetne in cerkvene parade in mimohodi, pogrebi in razne prireditve, povsod in vedno so prostovoljni gasilci morali biti navzoči. Bili so pridni kot mravlje, izpopolnjevali so se in vadili, zbirali so na vse mogoče načine denarna in druga sredstva, vse to za nakup in izboljšanje potrebne opreme. Vse to so delali iz ljubezni do bližnjega in društva, za plačilo pa so občasno prijemali kakšno javno priznanje ali odličje, na katerega so bili posebno ponosni. Niso vprašali, ali je dan ali noč, mraz ali toplo, lepo ali slabo vreme, prišli so, kadar je bil kdo v stiski, ker jim je to velevala vest. Radi so se zabavali ter kulturno izživljali, nikoli pa niso pozabili na dolžnost. Gasilstvo je organizacija, ustanovljena iz potrebe, in ni je sile, ki bi jo zrušila. Z zadoščanjem se morejo ozreti na prehojeno pot, na katero so lahko ponosni. Prav gotovo bodo to delo tako tudi nadaljevali, da jih bodo njihovi nasledniki posnemali in presegli, ker samo ta način je porok za nadalno rast."
  ____________________________________________
Copyright © 1998-2005 P.G.D. Ravne na Koroškem
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯