PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RAVNE
Koroška cesta 13, 2390 Ravne na Koroškem
tel. (02) 821 53 36, fax (02) 821 53 37

_____________________
Informacije o društvu
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 120 let
 Zadnjih 20 let
 Vodstvo danes
 Vozni park
_____________________
Dogodki
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 Tekmovalnja
 Maldina
 Foto album
_____________________
Nekaj iz zgodovine
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 Vodilni gasilci
 Večji požari
 Pomembne letnice
 Zanimivosti
_____________________
Spletni naslovi
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 Povezave
_____________________
Elektronska pošta
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 pgd-ravne@siol.net

_____________________
Zadnje spremembe:
09. marec 2005

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


Klikni za veliko sliko (77 Kb)

Fotografija, na kateri naj bi bil Josef Kleinlercher (v prvi vrsti tretji z leve),
gostilničar in pivoeksporter; v njegovi gostilni so ustanovili ravensko društvo,
bil pa je tudi prvi predsednik društva ter eden od poveljnikov, podpoveljnikov in blagajnikov

  

1878 - 1919

Poveljniki:
Josef Kleinlercher (predsednik 1878 in 1879), Jakob Prosen (1878-1883), Martin Karner (1889-1890), Jakob Prosen (1890), Josef Bohm (1891-1900), dr. Josef Hohn (1901-1906), Jurij Šater (1907-1919)

Podpoveljniki:
Josef Kleinlercher (1879), Vincenc Riedl (1883-1885), Martin Karner (1886 in 1888), Josef Širnik (1887), Jakob Prosen (1889 in 1895-1899), Teodor Reichl (1890-1894)

Blagajniki:
Vincenc Grasselli, Johan Szokol, Josef Kleinlercher, Josip Samitz, Teodor Reichl, Hans Hlade

Tajniki:
Johan Grasselli, Teodor Reichl, Peter Čare

Društveni zdravniki:
dr. Josef Hohn, dr. Hans Krasnik, dr. Erhard Herzfeld, dr. Ferdinand Esle

Klikni za veliko sliko

Jakob Prosen, gostilničar,
prvi poveljnik društva

 

1919 - 1945

Jurij Šfer (poveljnik 1919-1927, načelnik 1907-1927), Ivan Žmavcer (načelnik 1927-1928, namestnik 1926-1927), dr. Boštjan Erat (mačelnik 1930-1932, predsednik 1933-1936), Karl Bevc (predsednik in poveljnik 1937-1941, 1940 samo predsednik), Maks Gigerl (občinski gasilski vodja med okupacijo), Anton Konečnik (namestnik poveljnika 1924 in 1925, podnačelnik in poveljnik 1930-1932, poveljnik 1933-1936), Franc Kavc (namestnik poveljnika 1919-1923, 1937-1939, poveljnik 1928, 1929, 1940, namestnik 1932-1936), Franc Gradišnik (podpredsednik 1940), Engelbert Gostenčnik (podpredsednik 1940)

Tajniki:
Josil Dolinšek (1919-1929; 1926-1927 in 1930 namestnik tjnika), Aleksander Skutnik (1926-1927), Karl Bevc (1930-1936), Miroslav Tassotto (1937-1940), Franjo Gorenšek in Ivan Marošek (1941 do okupacije)

Blagajniki:
Ferdo Lečnik (1927-1930), Franc Šuler (1931), Robert Jamšek (1932-1937), Ivo Vravnik (1938-1939), Ivan Cvetko (1941 do okupacije)

 

1945-1978

Predsedniki:
Karel Bevc (1945-1947), Franc Fišer (1948-1949), Miro Tassotto (1950-1953), Ivan Žunko I. (1954-1961), Ivan Žunko II. (1962-1968), Jože Klemen (1969-1978)

Poveljniki:
Franc Gradišnik (1945-1949), Jože Šmid (1950-1963), Dušan Brankovič (1964-1966), Alojz Klančnik (1967-1968), Miha Knez (1969-1972), Vlado Mihin (1973), Anton Kokalj (1974-1975), Franc Krauzer (1976-1987)

Tajniki:
Miroslav Tassotto (1945-1949), Jakob Vajs (1950-1968), Alojz Klančnik (1969-1970), Ivan Veršnik(1971-1977), Majda Gole (1978)

Blagajniki:
Ivan Vravnik (1945-1947), Anton Konečnik (1948-1949), Gino Roncelli (1950-1955), Jože Škof (1956-1958), Karl Pogorevčnik (1959), Jože Šteharnik (1960-1978)

 

1978-1998

Predsedniki:
Jože Klemen (1965-1979), Lojze Čeh (1979-1983), Jože Klemen (1983-1987), Ivan Globočnik (1987-1991), Drago Kučej (1991-2003), Špiler Andrej (od 2003)

Poveljniki:
Franc Krauser (1975-1981), Feliks Petrič (1981-1982), Franc Krauser (1982-1991), Lojze Čeh (1991-1997), Jože Zagernik (od 1997)

Blagajniki
Ivan Veršnik (1970-1981), Jožica Videršnik (1981-1983), Rudi Peruš (1983-1987), Milena Šuler (1987-1996), Tanja Gracelj (od 1996)


  ____________________________________________
Copyright © 1998-2005 P.G.D. Ravne na Koroškem
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯